Vill du bli återförsäljare av våra produkter?

Kontaktdetaljer

Producerad i Sverige av:
Scandinavian BIB Production AB.
Tel: 0171-275 60
Mail: mail@bibproduction.se

Scandinavian BIB Production

Certifierad för ekologisk produktion
Valiguard AB är ett av Swedac ackrediterat organ för certifiering av ekologisk produktion av jordbruksprodukter enligt EG 834/2007 samt mot KRAVs Regler innefattande livsmedelsförädling inklusive import, med kontrollnummer SE-EKO-05. Läs detaljerna här!

Kontaktdetaljer Foodservice, Restaurang & Storkök:

Sverige, rikskunder:
Anders Brattén, +46 76 834 7918, anders.bratten@salessupport.se

Västra Sverige
Isabelle Bengtsson, +46 76 645 9534, isabelle.bengtsson@salessupport.se

Mellansverige
Linnea Gustafsson, +46 70 328 3801, linnea.gustafsson@salessupport.se

Östra Stockholm, Östergötland, Norra Norrland
Agneta Siljeströmer, +46 72 221 9753, agneta.siljestromer@salessupport.se

Västra Stockholm, Södra Norrland
Stefan Hedenstedt, +46 72 732 2815, stefan.hedenstedt@salessupport.se

Södra Sverige
Åsa Roth, +46 70 330 0927, asa.roth@salessupport.se