Om oss -
Scandinavian BIB Production

Gemensamt bolag för Ekologisk och konventionell produktion av drycker

Kalasföretaget Säljprofilen AB (SMAKIS & SUNDIS) och Fruktjuice i Enköping AB driver det gemensamma produktionsbolaget Scandinavian Bag In Box Production AB. Tanken med det gemensamt ägda bolaget är att kunna möta den stora efterfrågan på olika smarta ekologiska och konventionella BIB – produkter.

– Bägge våra företag har tillsammans mer än 70 års erfarenhet av dryckesproduktion och försäljning. I och med vårt nya gemensamt ägda produktionsbolag kan vi dra nytta av varandras styrkor och ytterligare förstärka våra erbjudanden i egna varu- märken som för EMV-produktion åt våra kunder. Förutom en toppmodern BIB-linje finns också en flask- och dunklinje som kommer att erbjudas till våra kunder, säger Erik Östensson från Smakis.

– Vi ser att marknaden söker efter fler producenter inom denna kategori och tror att Scandinavian BiB Production kommer att vara en intressant partner för framtida affärer. Produkterna från Fruktjuice och Smakis kompletterar varandra på ett bra sätt och båda parter har en historia och långsiktighet som bäddar för goda affärer. Fruktjuice tryggar genom detta bolag även vårt ökade produktionsbehov av drycker för Restaurang & Storhushållsmarknaden, kommenterar David Wallin från Fruktjuice.

Certifierad för ekologisk produktion

Certifierad för ekologisk produktion
Valiguard AB är ett av Swedac ackrediterat organ för certifiering av ekologisk produktion av jordbruksprodukter enligt EG 834/2007 samt mot KRAVs Regler innefattande livsmedelsförädling inklusive import, med kontrollnummer SE-EKO-05. Läs detaljerna här!

Scandinavian BIB Production